Blogs Contact

‘Ik Leer Leren’ Training

Deze training geeft kinderen handvatten om makkelijker en efficiënter te leren. Hierbij wordt uitgegaan van al aanwezige kwaliteiten en ontdekken kinderen zelf wat werkt en HOE ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

Ondervindt jouw kind problemen met leren? Loopt het vast bij huiswerk en schooltaken? Het trainingsprogramma ‘Ik Leer Leren’ biedt uitkomst en helpt jouw kind om zelf te ontdekken welke manier van leren het beste voor hem of haar werkt en om daar gericht en gemotiveerd mee aan de slag te gaan.

De training is geschikt voor kinderen vanaf het moment dat ze met huiswerk te maken krijgen. Vooral in de brugklas en voor de kinderen die vastlopen in het 2e leerjaar of daarna.

In de training coach ik de kinderen individueel extra op vlakken waar ze vastlopen en waarmee ze moeite hebben.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1 ½ uur en kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden.

Workshop ‘Plannen en Uitvoeren’ voor tieners.

In deze workshop leert je kind niet alleen een goede planning te maken, maar vooral ook hoe deze planning daadwerkelijk uit te voeren en afleidingen het hoofd te bieden. Bij deze workshop hoort een duidelijk werkboek en naslagwerk om nadien op terug te vallen als het moeilijk wordt.

De workshop kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden.

lees ook mijn blog over Plannen & Uitvoeren

Ik leer leren training Kiann kindercoaching

Menu

Home Blogs Contact

Pagina's

(Faal)angst bij kinderen Boosheid en driftbuien Dwanghandelingen en dwanggedachten Hooggevoelige, hoogstimulatieve en temperamentvolle kinderen (Echt)Scheiding Weerbaarheid en zelfvertrouwen ‘Ik Leer Leren’ Training en 'Plannen en uitvoeren'