Blogs Contact

Praktische informatie & Tarieven

Update maart 2022: I.v.m. het stoppen van mijn praktijk neem ik helaas geen nieuwe klanten meer aan.

Coachingsessies vinden plaats op vrijdag in mijn praktijk in het Gezondheidscentrum in Meerstad (Groningen) met parkeerruimte voor de deur. Omgeven door natuur, ruimte en rust.

Contactformulier

Contactgegevens:

 • Kiann Kindercoaching & Opvoedondersteuning
 • Waterviolier 1, 9613 BH Meerstad - Groningen (Gezondheidscentrum Meerstad)
 • info@kiannkindercoaching.nl
 • Tel: 06-13183955

Het tarief voor een eerste coaching gesprek is €55. Vervolggesprekken zijn €45. Een sessie duurt 50 à 60 minuten

De prijs van de Training ‘Ik leer leren’ training van 5 bijeenkomsten van 1 ½ uur is individueel €297,50 en €195 voor de groepstraining. Deze bedragen zijn inclusief het werkboek.

De prijs voor de workshop ‘Plannen en Uitvoeren’ is €100 voor 2 bijeenkomsten van 1,5 uur, inclusief een mooi naslagwerk.

U ontvangt na elke sessie een factuur per mail.

Zorgplatform-Ziizorg-Kiann-Kindercoaching

Aangesloten bij Zorgplatform Ziizorg https://www.ziizorg.nl/

 • Je kunt je kind en/of jezelf aanmelden via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.
 • We stemmen vooraf af of we eerst met jou/jullie als ouder(s) de hulpvraag onderzoeken,of dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van je kind plaatsvindt.
 • De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 5 afspraken al veel is veranderd. Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is en of een nieuwe afspraak wenselijk is.
 • Wilt u bij verhindering uw afspraak 24 uur van tevoren afmelden? Dit geeft mij nog de gelegenheid het plekje op te vullen. Dit is dan kosteloos. Wordt de afspraak later afgemeld of vergeten, dan ben ik genoodzaakt deze in rekening te brengen.
 • Het is mogelijk om coaching in te schakelen als uw kind een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt. Hiermee kunt u zelf zorg, hulp en begeleiding inkopen.
 • Wanneer andere hulp beter aansluit op jullie hulpvraag, dan zal ik mijn best doen om jullie door te verwijzen naar een gekwalificeerde hulpverlener of instantie.
 • Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en je kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik jou en je kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden. Lukt het niet dit samen op te lossen dan kan mediatie worden ingeschakeld, waarbij we de kosten zullen delen.
 • Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om volgens de wet AVG.
 • De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en of je kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (familie, school, AMK). Dit wordt altijd eerst met jou besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Menu

Home Blogs Contact

Pagina's

(Faal)angst bij kinderen Boosheid en driftbuien Dwanghandelingen en dwanggedachten Hooggevoelige, hoogstimulatieve en temperamentvolle kinderen (Echt)Scheiding Weerbaarheid en zelfvertrouwen ‘Ik Leer Leren’ Training en 'Plannen en uitvoeren'