Blogs Contact

Wat doet een (vecht)scheiding met je kind

vrijdag 13 december 2019

Voor kinderen waarvan de ouders gaan scheiden valt hun veilige wereldje uiteen. Kinderen worden in deze situatie regelmatig verscheurd door loyaliteit voor hun beide ouders die geen plek meer kan krijgen.

Er wordt soms veel emotionele druk op hen gelegd door partij te moeten kiezen voor degene waar ze op dat moment zijn en het zien van het verdriet bij de ouder(s). De ene ouder praat soms in het bijzijn van het kind slecht over de andere ouder. Voor het kind blijven beide ouders even belangrijk. Soms zijn ze getuige van huiselijk geweld in de vorm van schreeuwen, bedreigingen, schelden en soms fysiek geweld. Helaas lijken vechtscheidingen steeds vaker voor te komen.

Hoe moeilijk het voor ouders ook kan zijn, voor je kind is het van essentieel belang om niet in een vechtscheiding te belanden.

Kinderen van vecht-scheidende ouders zijn vaak bleke, stille en verdrietige kinderen met veel klachten of ze zijn juist agressief en boos naar buiten toe. Zo komen ze uiteindelijk niet toe aan hun eigen ontwikkeling en wordt hun kinder- en pubertijd gestolen en hun voortgang op school belemmerd door vechtende ouders.

Zit je in een (vecht)scheiding en lukt het je niet om naast je eigen verdriet voldoende aandacht voor het welbevinden van je kind te hebben? Of weet je gewoonweg even niet meer wat het beste is voor je kind in deze situatie of voel je onmacht? Schroom dan niet om hulp in te schakelen.

Een scheiding is altijd een moeilijke periode voor alle betrokkenen. En ook in deze periode gaat het opvoeden van je kind naar een emotioneel, lichamelijk en psychisch gezond persoon gewoon door. En hoe mooi is het als kinderen een voorbeeld hebben aan ouders die in moeilijke periodes zorgdragen voor zowel de behoeften van de kinderen als hun eigen behoeften, eventueel met de nodige hulp. En dat ze leren ondanks enorme tegenslag het leven weer op te pakken en gelukkig te worden.

Annelies Hofstee

Menu

Home Blogs Contact

Pagina's

(Faal)angst bij kinderen Boosheid en driftbuien Dwanghandelingen en dwanggedachten Hooggevoelige, hoogstimulatieve en temperamentvolle kinderen (Echt)Scheiding Weerbaarheid en zelfvertrouwen ‘Ik Leer Leren’ Training en 'Plannen en uitvoeren'