Blogs Contact

Kinderen met een pittig temperament

10 december 2019

Kinderen met een pittig temperament zijn voor ouders en begeleiders best een uitdaging om op te voeden. Het kost veel energie.

‘Pittige kinderen’ zijn snel verdrietig of flink boos, komen vaak in ‘opstand’, hebben moeite met nee’ en ‘moeten’. Deze kinderen kunnen bazig, koppig en dwingend zijn. Ze willen graag bepalen hoe dingen gaan en hebben behoefte aan de regie nemen. Ze zijn vaak niet flexibel wat kan leiden tot een uitbarsting.

Deze kinderen zijn ook vaak heel lief en zorgzaam naar anderen. Het zijn echte denkers en slimme kinderen. Ze stellen veel vragen en zijn lang met iets bezig.

Daarnaast zijn deze kinderen vaak prikkelgevoelig (overgevoelig voor naadjes in sokken/labeltjes, harde geluiden, licht, drukte etc.) Wat het lastig voor hen maakt is dat ze enerzijds moe worden van prikkels en er tegelijkertijd ook behoefte aan hebben en de prikkels juist opzoeken.

Voor ouders is het een hele uitdaging en best even zoeken wat de beste manier van reageren is hoe je je kind kunt helpen dat het rustiger wordt en meer samen kan werken.

Ik zie nogal eens ouders die twijfelen aan zichzelf, ‘doe ik het wel goed’. Deze kinderen ‘voelen’ dat en hebben juist een ouder nodig die stabiel is en als ‘anker’ fungeert.

Straffen en belonen werkt doorgaans niet bij deze kinderen. Ze kunnen heel lang volhouden of zoeken er iets achter (slim). Ze denken en voelen ‘anders’. Als je je kind leert begrijpen kun je je kind helpen en is er minder strijd, waardoor er weer meer ruimte is voor leuke dingen samen. Want…. je kind houdt dit karakter altijd, dus heeft het jou nodig ermee om te leren gaan.

Annelies Hofstee

Menu

Home Blogs Contact

Pagina's

(Faal)angst bij kinderen Boosheid en driftbuien Dwanghandelingen en dwanggedachten Hooggevoelige, hoogstimulatieve en temperamentvolle kinderen (Echt)Scheiding Weerbaarheid en zelfvertrouwen ‘Ik Leer Leren’ Training en 'Plannen en uitvoeren'