Tarieven, voorwaarden en privacybeleid

Informatiegesprek € 20,- (half uur)

Coaching-gesprek: eerste sessie € 55,- , vervolgsessies zijn €45,- (max. een uur)

Opvoedondersteuning: € 20,- (half uur)

Training ‘Ik Leer Leren’: In groepsverband € 182,50 incl. het werkboek van € 32,50.

Een Individuele ‘Ik Leer Leren’ training kost € 247,50 incl. het werkboek.

 

U ontvangt een factuur per mail. Deze dient binnen 5 dagen na de factuurdatum betaald te worden.
Contante betaling is niet mogelijk.

Facturen kunnen overgemaakt worden op:
Kiann Kindercoaching
Rek.nr. NL22KNAB0255494211
o.v.v. het factuurnummer

Algemene voorwaarden

 • U mag van mij een bereidheid tot volledige inzet tot het behalen van het doel verwachten. Dit houdt in dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • De coaching-gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Heeft u een klacht of vraag, neemt u dan contact met mij op, zodat er een oplossing gevonden kan worden voor de situatie. Mocht de klacht onverhoopt niet worden opgelost dan kunt u zich eventueel wenden tot een mediator c.q. een bevoegd rechter. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.
 • Indien de betalingstermijn is overschreden zal ik hierover telefonisch contact met u opnemen. Er wordt € 5 administratiekosten in rekening gebracht.

Privacybeleid

Kiann Kindercoaching & Opvoedondersteuning gevestigd aan Waterviolier 1, 9613 BH Meerstad, is verantwoordelijk voor de                              verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.kiannkindercoaching.nl Waterviolier 1 9613 BH Meerstad 06-13183955

Annelies Hofstee is de Functionaris Gegevensbescherming van Kiann Kindercoaching & Opvoedondersteuning. Zij is te bereiken via                  info@kiannkindercoaching.nl

Kiann Kindercoaching & Opvoedondersteuning:

 1. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  in correspondentie en telefonisch en bankrekeningnummer
 1. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Gegevens van personen jonger dan 16 verstrekt door of in overleg met de ouders. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kiannkindercoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 1. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 1. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Word, Exel en Snelstart voor het opslaan van verstrekte gegevens van de cliënt voor en tijdens een sessie en de boekhouding.
 2. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld
 3. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kiann blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 4. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 5. wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 6. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.