Momenteel wordt er hard gewerkt aan een geheel nieuwe website van Kiann Kindercoaching met up to date informatie en aanbod!!

Hallo!

Ik ben Annelies Hofstee. Als kindercoach begeleid ik kinderen en ouders met een bepaalde of hulpvraag vanuit een positieve en ondersteunende houding. Dat kan zijn op het gebied van opvoeding, gedrag of op sociaal-emotioneel vlak. Het gaat hierbij vaak om bewustwording. Ik help het kind bewust te worden van zichzelf, z’n eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

 

Na het behalen van mijn SPW diploma (Sociaal pedagogisch werker), heb ik de 2- jarige opleiding ‘Pedagogische Coach’ gevolgd aan Fontys Hogescholen. In 2016 heb ik de ‘Basisopleiding tot kindercoach, pubercoach en opvoedcoach’ bij Opleidingscentrum Tea Adema afgerond. Vervolgens de vervolgopleiding ‘Oplossingsgericht werken en Kids Skills’. Verder heb ik een 2-daagse seminar ‘kind in balans’ over systemisch werken met kinderen door Ingrid Dykstra (Duitsland) bijgewoond, met familie-opstellingen. In het voorjaar van 2017 heb ik de modules  ‘Systemisch- en contextueel werken en ‘Opvoed coaching’ afgerond en in juni de Training ‘ Ik leer leren’ . Momenteel verdiep ik mij in hoogsensitieve- en hoogstimulatieve kinderen en temperamentvolle strong-willed kinderen

De taak van volwassenen is
‘luisteren en waarnemen hoe een kind communiceert’